Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Lê Thu Thủy

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email: thuylt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Kim Loan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A7

Email: loanbtk.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Giải Ba môn Toán GV giỏi cấp Quận năm học 2014-2015.

Phạm Phương Tri

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5

Email: tripp.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Giải nhất  - Hội thi GV dạy gỏi cấp Quận năm học: 2014 – 2015.

Nguyễn Thị Khánh Ly

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4

Email: lyntk.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

 Tích cực học hỏi, nâng cao chuyên môn.

- Hăng hái, nhiệt tình trong công tác.

- Sử dụng thành thạo CNTT trong quá trình làm việc.

Đỗ Thị Liên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3 - Khối trưởng chuyên môn

Email: liendt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

GV giỏi cấp Thành phố 2004 - 2005.

Quách Thị Thu Thiện

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2

Email: thienqtt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lao động tiên tiến cấp huyện 2011-2012 .

Trần Tuyết Lan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1

Email: lanttt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Nhất thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

Bùi Thị Loan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4

Email: loanbt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Kim Dung

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5

Email: dungck.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Ba hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận năm 2013 - 2014.
- SKKN cấp quận.

Vũ Hoàng Anh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2

Email: anhvh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3

Email: maiht.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt danh hiệu lao động giỏi cấp Quận từ năm 1997 - 2001.

- Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2004 - 2005.

- Đạt giải Nhì môn Toán - Đạo đức năm học 2012 - 2013.

- SKKN loại C cấp thành phố năm học 2012 - 2013.

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015.

- SKKN loại C cấp Thành phố năm học 2014 - 2015.

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015 - 2016.

Dương Hồng Nhung

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 - Khối trưởng chuyên môn

Email: nhungdh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Nhất hội thi GV giỏi cấp Quận năm học 2017- 2018.

- Sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp TP năm học 2013-2014.

- Sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp TP năm học 2009-2010.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1

Email: hienntt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế bài giảng e- learning cấp quận năm học 2017-2018.

Lê Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A6

Email: yenlth.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2017 - 2018. 

- Giải nhất viết chữ đẹp cấp Quận năm học 2010 -2011.

Bùi Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4

Email: luongbt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động trường, lớp, đoàn thể.

- Tích cực học hỏi, nâng cao chuyên môn.

Đỗ Thị Mai

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A6

Email: maidt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế bài giảng e- learning cấp quận năm học 2017-2018.

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1

Email: hantt1.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

GVG cấp Thành phố năm 1999-2000, 2006-2007.
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010.
Lao động Tiến tiến cấp Quận năm học 2005-2006; 2006-2007.
Đạt thành tích "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" năm 2006

Vũ Hà Phương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2

Email: phuongvh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Khuyến Khích trong cuộc thi: Thiết kế bài giảng điện tử e-learning năm học 2020-2021

Nguyễn Thị Minh Châm

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5

Email: chamntm.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Khuyến khích Giáo viên dạy giỏi an toàn giao thông cấp Thành phố.
Đạt giải Nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm 2012-2013.

Đặng Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A7

Email: linhdd.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Ba trong cuộc thi GVG cấp Quận môn Nếp sông thanh lịch văn minh năm học 2015 - 2016
Lao động Tiên tiến năm học 2015-2016 và 2016-2017
 

Lương Minh Loan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3 - Khối trưởng chuyên môn

Email: loanltm.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

  • Giải Xuất sắc GV giỏi Thành phố năm 2001 - 2002.
  • Giải Nhì thiết kế bài Elearning năm 2012.

Phạm Thị Diệu Hồng

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1

Email: hongptd.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Lao động Tiên tiến năm 2005 - 2006; 2007 - 2008; 2008 - 2008; 2009 - 2010. 

- SKKN loại C cấp Thành phố năm 2006-2007.

Hoàng Thị Thúy Phương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4

Email: phuonghtt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

  • Năng động sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn thể.
  • Tích cực học hỏi, nâng cao chuyên môn.
  • Nhiệt tình hoàn thành tốt các công việc được giao

Nguyễn Thu Ngân

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A7

Email: ngannt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- GV dạy giỏi cấp quận năm học 2018 - 2019. 

- Lao động tiên tiến nắm 2019 - 2020.

- Đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp Quận năm học 2020 - 2021.

Đỗ Trà My

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A5

Email: mydt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Nhì GV giỏi cấp Quận 2016 - 2017. 

- Lao động Tiên tiến năm 2017 - 2018; 2019 - 2020.

- Đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp Quận năm học 2017 - 2018.

- Đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp Quận năm học 2020 - 2021.

Lê Thị Mai Vân

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3- Khối trưởng chuyên môn

Email: vanlt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- GV giỏi cấp Quận năm 2011.

- Lao động Tiên tiến năm 2011 - 2012.

Lương Thúy Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2

Email: quynhlt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- GV giỏi cấp Quận.

- Lao động Tiên tiến.

Vy Hoàng Liên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6

Email: lienvh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014 và 2017-2018.
- Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành loại B và C.

Nguyễn Thị Thu Mùi

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4

Email: muintt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Nhì trong cuộc thi GVG cấp Quận năm học 2019 - 2020.
Lao động Tiến tiến năm học 2019 - 2020.
 

Hoàng Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A7

Email: huyenht.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Cẩm Hồng

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A9

Email: hongptc.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2005 - 2006; 2010 - 2011; 2014 - 2015.

- Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C Thành phố năm học 2010 - 2011.

- Lao động tiên tiến năm học 2005 - 2006; 2006 - 2007; 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2014 - 2015; 2015 - 2016.

Phạm Thị Ngân Hà

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1

Email: haptn.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

GV dạy giỏi cấp Huyện năm 1997, năm 2006.

Nguyễn Thùy Dương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2

Email: duongnt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đạt giải Nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2018 - 2019.

Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 - Khối trưởng chuyên môn

Email: ngantt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Từ năm 2008 đến nay liên tục là GV dạy giỏi cấp Quận.

Trần Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A5

Email: yentth.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- GV dạy giỏi cấp Quận năm 2000, 2012, 2013, 2014.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016.

Lê Huy Hùng

Chức vụ: Giáo viên Thể dục + Khối trưởng chuyên môn

Email: hunglh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Nhì môn Thể dục thi GV giỏi cấp Quận năm học 2007-2008.
- Giấy khen đã có nhiều đóng góp trong công tác KHKT của UBND Phường Ngọc Khánh năm học 2007-2008.
- Đạt giải Nhất môn Thể dục thi GV giỏi cấp Quận năm học 2008-2009.
- Giấy khen đã có nhiều đóng góp trong công tác KHKT của UBND Phường Ngọc Khánh năm học 2008-2009.
- Đã có nhiều thành tích trong phong trào yêu nước của UBND phường Ngọc Khánh năm học 2008-2009.
- Giấy khen đã có nhiều đóng góp trong công tác KHKT của UBND Phường Ngọc Khánh năm học 2010-2011.
- Đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào TDTT của Công đoàn GD Ba đình học 2011-2012.
- Đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của UBND quận Ba Đình năm học 2012-2013
- Đạt SKKN loại C cấp Thành phố năm học 2015-2016/
- Danh hiệu Lao động Tiên tiến cập Quận năm học 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2015-2016; 2019-2020.

Phan Anh Tuấn

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email: tuanpa.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải ba GV dạy giỏi cấp Quận năm 2018-2019.

- Lao động tiên tiến cấp Quận năm học 2018-2019; 2019-2020.

Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email: manhnv.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Huy chương vàng giải hội khoẻ CNVC-LĐ tp Hà Nội 2018.
- Huy chương vàng Hội Khoẻ CNVC-LĐ quận Ba Đình năm 2018, 2019, 2020.
- Đạt giải Ba đôi nam môn cầu lông - thành phố Hà Nội năm 2020.
- Đạt huy chương vàng đôi nam môn cầu lông cấp Quận năm học 2020-2021.
- Đạt giải Nhì đơn nam môn cầu lông - Hội thi TDTT ngành GD Ba Đình năm học 2020-2021.
- Đạt giải Ba đôi nam - nữ môn cầu lông - Hội thi TDTT ngành GD Ba Đình năm học 2020-2021.

Ngô Thị Mai

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Email: maint.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

1. Năm học 2014-2015:
- Giải Ba đơn ca hội thi tiếng hát thầy và trò của ngành GD &ĐT Hà Nội tổ chức.
- Giải Nhất hội thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc cấp Quận năm học 2014-2015.
- Danh hiệu lao động tiên tiến cấp Quận năm học 2014-2015.
2. Năm học 2015-2016:
- Giải nhất hội thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp Quận.
3. Năm học 2016-2017 và năm học 2018-2019:
- Giấy khen của quận đoàn quận ba đình về có thành tích trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.
4. Năm học 2019-2020: - Giải xuất sắc hội thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc cấp Quận năm học 2019-2020.
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020.
5. Năm học 2020-2021: -
Đat giải tiết mục năng khiếu xuất sắc nhất hội thi duyên dáng phụ nữ ba đình năm 2020.
- Đạt giải nhì chuyên đề : hiểu biết , ứng xử hội thi cô giáo tài năng duyên dáng.
- Đạt giải Nhì cuộc thi GVG cấp thành phố năm 2021.
- Đạt SKKN loại B cấp Thành phố

Tô Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Email: phuongtl.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giải nhất GV dạy giỏi cấp Quận năm học 2010/2011

- Lao động Tiên tiến cấp Quận các năm học 2011-2012; 2014 - 2015; 2015-2016; 2016-2017.

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuât

Email: hongnta.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Khuyến khích GV dạy giỏi cấp Quận năm học 2005-2006.

- Đạt giải Nhất GV dạy giỏi cấp Quận năm học 2009-2010.

- Đạt giải Nhì GV dạy giỏi cấp Quận năm học 2015-2016.

- Lao động Tiên tiến cấp Quận năm học 2009-2010, 2010-201, 2015-2016, 2016-2017, 2017-208, 2018-2019, 2019-2020.

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuât

Email: hanhdtm.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Diệp

Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật + Tổng phụ trách

Email: diepnh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giấy khen đã có thành tích trong công tác đội và phong trào thiếu nhi các năm 2010-2015; 2018-2020.

- Lao động tiên tiến cấp Quận: 2017-2018, 2019-2020.

- Chứng nhận Giáo viên Tổng phụ trách giỏi cấp Quận năm 2018.

- Giải Ba thi giáo viên giỏi cấp Quận môn Mĩ thuật.

Trương Thị Hồng Phong

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Email: phongtth.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Kỹ năng CNTT trong Ngày hội CNTT ngày GD&ĐT quận Ba Đình lần thứ IV - năm 2018.

- Lao động Tiên tiến năm 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020.

- Đạt giải Nhì trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-learning năm học 2020-2021.

Chu Phương Thảo

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Email: thaocp.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

  • Năng động sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn thể.
  • Luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, năng lực giảng dạy, nghiên cứu và tìm hiểu các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
  • Nhiệt tình hoàn thành tốt các công việc được giao.

Lê Thị Hồng Nhật

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Email: nhatlth.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giải nhất thi giáo viên giỏi môn TA cấp quận 2016.

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp TP 2017.

Nguyễn Bích Ngọc

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Email: ngocnb.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh + Thủ quỹ

Email: hanhnh.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi "Kỹ năng công nghệ thông tin" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm học 2020-2021

Nguyễn Thị Huệ Linh

Chức vụ: Kế toán

Email: linhnth.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

Email: huept.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

- Giải KK thi Thư viện giỏi cấp thành phố năm học 2008-2009.
- Giải Nhất CNTT cấp quận năm 2018.
- Giải Ba CNTT cấp thành phố năm 2018.
- Lao động tiên tiến năm học 2017-2018; 2019-2020.
- Đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi "Kỹ năng công nghệ thông tin" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm học 2020-2021.
- Đạt giải Ba đôi nam - nữ môn cầu lông - Hội thi TDTT ngành GD Ba Đình năm học 2020-2021.

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Nhân viên Y tế

Email: thaontt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lao động tiên tiến cấp quận năm 2018-2019 và năm 2019-2020

Đoàn Thị Thêm

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Email: themdt.c1nk@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thu Hà

Chức vụ: Nhân viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Quyết Tâm

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thanh Tùng

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: