Nội dung bài giảng môn Tiếng Anh tuần 22 (17/02/2021 - 20/02/2021)

18/02/2021

Trường Tiểu học Ngọc Khánh

                                   NỘI DUNG VÀ ĐƯỜNG LINK BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH TUẦN 22

Khối

Tên bài

Đường link bài học

Dặn dò

3

Unit 6: Billy’s Teddy!

https://youtu.be/6t6PCTagQE8

https://youtu.be/ayyyUw6RMz4

 

Các con làm bài trong sách màu (Class book)

trang 46.

4

Unit 6 – Lesson

 

 

 

 

 

Unit 6 – Lesson 6

Lesson 5: https://www.youtube.com/watch?v=fSfazmZpcA8

 

 

 

 

Lesson 6: https://www.youtube.com/watch?v=IRXT9T3RsEA

 

Lesson 5:

- HS miêu tả 6 tranh, luyện đọc và làm bt 3 trang 46 sách Class Book.

- Làm các bài tập trang 44 sách Workbook.

 

Lesson 6:

- HS luyện các kĩ năng trang 47 sách Class Book:

    + Làm bài nghe và điền số ở phần Lisening;

    + Luyện hỏi và trả lời 2 mẫu: hỏi về số lượng “How many…?” và hỏi về màu sắc “What colour…?” ở phần Speaking;

    + Lưu ý về cách sử dụng chữ in hoa ở phần Writing.

- Làm các bài tập trang 45 sách Workbook.

 

5

Unit 6: What are you wearing?

Lesson5: https://youtu.be/XOUkQ619gqQ

 

Lesson 6: https://youtu.be/C_UqKplz3As

 

Các con theo dõi bài trong sách CB (46-47) và luyện tập thêm trong sách WB (44-45).


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: